Index // People Projects Recent Publications Events & Symposia
CONSTRUCTION OF A THEATRE HERITAGE TEST LIST within the framework of the Masterpiece Flemish Parliament Act (completed)

Research project/commission

Fellow: Silvrants-Barclay Els

Supervisor: Van den Dries Luk

Duration: 1/2/2012 - 1/9/2012

(in Dutch)

 

In deze proeflijst leest u het resultaat van 8 maanden onderzoek naar het theatererfgoed in Vlaanderen, aangestuurd door een commissie van experten van verschillende Vlaamse universiteiten en organisaties die thuis zijn in de verschillende periodes en genres van de rijke Vlaamse theatertraditie: Till-Holger Borchert (Groeningemuseum Brugge/topstukkenraad), Prof. dr. Bruno Forment (Vrije universiteit Brussel/Universiteit Gent), Bart Magnus (Vlaams Theater Instituut), Prof. dr. Hubert Meeus (Universiteit Antwerpen), Prof. dr. Frank Peeters (Universiteit Antwerpen), Els Silvrants-Barclay (Universiteit Antwerpen), Prof. dr. Anne-Laure Van Bruaene (Universiteit Gent), Prof. dr. Luk Van den Dries (Universiteit Antwerpen), Chris Van Goethem (Rits), dr. Staf Vos (Het Firmament), en Prof. dr. Frank Willaert (Universiteit Antwerpen). De commissie onderwierp het erfgoed dat in aanmerking kwam voor het topstukstatuut aan een intensieve studie, organiseerde waar nodig extra overlegmomenten met externe experten (zoals in het geval van het poppen- en figurentheater) en bevroeg verschillende collega’s, musea, instituten, bibliotheken, archieven en erfgoedorganisaties. Dit leidde tot de compilatie van een longlist die in een finale commissievergadering tot een proeflijst van 37 genomineerde topstukken bewerkte.

 

We startten dit onderzoek met de wetenschap dat de aard van de stukken en/of documenten die tot het theatererfgoed gerekend kunnen worden bijzonder divers is. In een theatraal proces worden namelijk vele artefacten geproduceerd die tot het theatraal erfgoed (kunnen) behoren: een manuscript van een toneelstuk; een regieboek; een manuscript met daarin aantekeningen van een beroemd acteur; een scenografisch ontwerp, een maquette, een schilderij, tekening of gravure van een historische opvoering; een schilderij, tekening of gravure van een historisch theatergebouw; een historische technische installatie; een historisch onderdeel van een decor; een catalogus van toneeldoeken; een kostuum; een catalogus van toneelrepertoire; een affiche; een programmaboekje; een contract; proces-verbalen in verband met zeden en gebruik van de publieke ruimte, enzovoorts. We merkten daarbij op dat het theatererfgoed, ondanks het feit dat het vele artefacten voortbracht, toch in grote mate immaterieel is. Daarom namen we in deze lijst ook een aantal archivalia op die belangrijk zijn omdat ze de kennis over en de cultuurhistorische context van bepaalde immateriële opvoeringstradities levend houden.

 

De commissie benaderde het theatererfgoed als een bijzonder ruim erfgoeddomein dat veel raakvlakken vertoont met andere domeinen zoals literatuur, architectuur, beeldende kunst en muziek. Bovendien werd een erg lange periode onder de loep genomen, van de middeleeuwen tot midden de jaren tachtig van de 20ste eeuw. De veelsoortigheid van het theatraal erfgoed, het multidisciplinair perspectief en de lange periode droegen bij de exponentiële groei van het aantal objecten dat de commissie in ogenschouw moest nemen.

 

Meer informatie over Vlaamse topstukken vindt u hier

Built and designed by indianen.